فارسي (Farsi)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Farsi translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications. To access the audio and photo stories in English, go to the Money management kit for community settlement workers.

  ؟MoneySmart چیست  (?What is MoneySmart)

این تارنما حاوی اطلاعات مستقل و رایگانی است که به شما کمک می نماید که در مورد پولتان تصمیمات هوشمندانه بگیرید. MoneySmart توسط Australian Securities and Investments Commission - ASIC که یک سازمان دولتی است تهیه شده است.

ASIC دارای حسابگرهائی (فقط به زبان انگلیسی موجود می باشد) است تا به شما کمک کند محاسبه کنید که چه مبلغ از پول خود را می توانید خرج، پس انداز یا قرض کنید.

 شکایات

اگر در باره پول خود، یا با کسی که به شما راجع به پول توصیه هائی می نماید مشکل دارید، می توانید به ASIC بگوئید. ما می توانیم به شما بگوئیم به کجا شکایت کنید. با شماره 1300300630 با ASIC تماس گرفته و مترجم شفاهی بخواهید.

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow. 

Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

نشریات (Publications)

Managing my money factsheets

Household budgets

Saving money

Paying bills

Contracts

Banking

Credit

Types of credit

Debt

Working in Australia: Pay, tax and superannuation

Insurance

                                                             

آنچه که باید در باره کلاهبرداری و طرز محافظت از خودتان بدانید

ACCC's information to protect yourself from scams


What you should know about scams and how to protect yourself.

صدا (Audio)

52  secs

بودجه های خانوار (Household budgets)

 

57  secs

اعتبار (Credit)

41  secs

پس انداز پول (Saving money)

 

47  secs

انواع اعتبار ها (Types of credit)

43  secs

پرداخت قبوض (Paying bills)

 

59  secs

بدهی (Debt)

45  secs

قراردادها (Contracts)

 

54  secs

کار کردن در استرالیا - دستمزد، مالیات و بازنشستگی
(Working in Australia: Pay, tax and super)

تصویر (Photo stories)

 

Related links


Last updated: 07 Aug 2017